farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
pollare metall fast för nedjutning monterade på väg

Pollare metall

Pollare, påkörningsskydd för att göra området säkrare

Trafikstolpar finns i en mängd olika former och storlekar, så att du kan hitta ett som passar dina behov. De kan vara tillverkade av stål, aluminium eller plast. Hänglås är det vanligaste låsalternativet för metallstolpar. Hänglås är enkelt att använda och relativt billigt. Underlätta framfart för “blåljus” personal med våra brandnycklar. Brandnycklar gör det möjligt för brandmän att snabbt och enkelt öppna påkörningsskyden i händelse av brand. Cylinderlås är ett mer säkert alternativ än hänglås. Cylinderlås är svårare att bryta upp och är därför mer lämpliga för områden där det finns risk för stöld eller vandalism.

Påkörningsskydd är ett effektivt sätt att öka säkerheten och minska risken för olyckor i trafiken.

Pollare används vid:

Skolgårdar – Här kan pollare användas för att hindra barn från att springa ut i trafiken.

Industriområden – Avgränsa områden men förhindra också att obehöriga tar sig in.

Övergångsställen – skydda fotgängare från fordon.

Byggarbetsplatser –  skydda arbetare och allmänheten från fordonstrafik.

Avslutningsvis är trafikstolpar ett effektivt och mångsidigt sätt att öka säkerheten i trafiken.

Pollare är ett mångsidigt trafikhinder

Pollare men också påkörningsskydd är populärt för att:

Säkra områden, till exempel skolgårdar, industriområden men också parkeringsplatser.

Led trafik, till exempel vid övergångsställen men också rondeller.

Skydda människor och egendom Vid byggarbetsplatser men också andra platser där det finns risk för fordonstrafik.

När du väljer pollare är det viktigt att tänka på följande:

  • Användningsområde?
  • Storlek och form?
  • material?
  • låsalternativ?

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter