3.5 meter

3.5 meter

Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar. I detta fallet 3.5 meter.

Showing all 2 results