4 meter

4 meter

Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar. I detta fallet fyra meter.

Showing all 2 results