farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.
hastighetsdisplay med solcell

Varför digital Hastighetsskylt?

elektronisk hastighetsdisplay med smarta funktioner
 1. Ökad trafiksäkerhet
  • Digital Hastighetsskylt påminner förare om att hålla hastigheten och därmed minskar risken för olyckor för de som kör för fort.
 2. Sänkta hastigheter
  • Forskning har visat på att digitala hastighetsdisplayer fungerar och sänker hastigheten effektivt. 
 3. Förhindra olyckor
  • Hastighet dödar och med våra produkter får vi ner hastigheten. 
 4. Förbättrad trafikmiljö 
  • Lägre hastigheter innebär minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp av avgaser.
 5. Bättre hälsa
  • En lugnare trafikmiljö skapar en trevligare atmosfär och bidrar till en bättre hälsa både för bilförare och andra trafikanter.
 6. Ökad medvetenhet 
  • Elektronisk hastighetsdisplay för statistik och ökar medvetenheten både för hastighetsbegränsningar såväl som trafiksituation.
 7. Ökad Trygghet
  • för fotgängare och cyklister men även fordon i stadsområdena.
 8. Bättre övervakning av fortkörning
  • Digitala Hastighetsskyltar gör det enklare för myndigheter och polis att övervaka och åtgärda fortkörning.
 9. Ekonomisk fördel
  • Hastighetsdisplayen bidrar till sänkta försäkringskostnader och eventuella böter.
 10. Positiv effekt på hur man trivs i sin kommun och bostadsområde
  • Att investera i trafiksäkerhet och miljö kan företag och kommuner visa upp sig som ansvarsfulla och engagerade aktörer.