farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
hastighetsdisplay med solcell

Varför digital Hastighetsskylt?

elektronisk hastighetsdisplay med smarta funktioner
 1. Ökad trafiksäkerhet
  • Digital Hastighetsskylt påminner förare om att hålla hastigheten och därmed minskar risken för olyckor för de som kör för fort.
 2. Sänkta hastigheter
  • Forskning har visat på att digitala hastighetsdisplayer fungerar och sänker hastigheten effektivt. 
 3. Förhindra olyckor
  • Hastighet dödar och med våra produkter får vi ner hastigheten. 
 4. Förbättrad trafikmiljö 
  • Lägre hastigheter innebär minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp av avgaser.
 5. Bättre hälsa
  • En lugnare trafikmiljö skapar en trevligare atmosfär och bidrar till en bättre hälsa både för bilförare och andra trafikanter.
 6. Ökad medvetenhet 
  • Elektronisk hastighetsdisplay för statistik och ökar medvetenheten både för hastighetsbegränsningar såväl som trafiksituation.
 7. Ökad Trygghet
  • för fotgängare och cyklister men även fordon i stadsområdena.
 8. Bättre övervakning av fortkörning
  • Digitala Hastighetsskyltar gör det enklare för myndigheter och polis att övervaka och åtgärda fortkörning.
 9. Ekonomisk fördel
  • Hastighetsdisplayen bidrar till sänkta försäkringskostnader och eventuella böter.
 10. Positiv effekt på hur man trivs i sin kommun och bostadsområde
  • Att investera i trafiksäkerhet och miljö kan företag och kommuner visa upp sig som ansvarsfulla och engagerade aktörer.