farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
its vms digitala hastighetspåminnare

Nya krav på ITS vid vägarbeten

Mellan åren 2020-2023 kommer Trafikverket införa nya krav på ITS vid vägarbeten på vägar med mycket trafik. Då hela 40% av alla olyckor är upphinnandeolyckor vill vi som bransch skapa förutsättningar att minska detta. Upphinnandeolyckor innebär att du som trafikant kör på eller blir påkörd bakifrån. Detta kan leda till svåra nackskador även kallade whiplash-skador. Orsaken är ofta att föraren är ofokuserad, håller för kort avstånd till framförande fordon och på grund av dålig sikt. 

Genom dynamiska och digitala skyltar som både går att variera meddelanden på men också syns tydligt i mörker kommer vi att höja säkerheten vid vägarbeten både för personal och trafikanter.  Kravet på ITS-utrustning syftar till att varna innan vägarbeten, samt om eventuell kö och påminna om vilken hastighet som gäller. Då förarna blir mer uppmärksamma räknar vi med att kunna minska olyckorna markant. Vi  är positiva till att Sverige nu följer efter andra länder och ökar säkerheten både för trafikanter och vägarbeten.

Införandet kommer att ske succesivt (2020–2023)
Dessa nya produkter kommer införas successivt på marknaden och man börjar på de större vägarna i TEN-T vägnätet för att sedan implementera lösningarna på övriga delar. Implementeringen kommer att höja kvaliteten och trafikinformationen för ett mer uppkopplat samhälle.

Läs också