farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.

Bild med Sveriges kommuner utmarkerade.Ansöka om tillstånd hos kommuner?

Inledningsvis finns det olika sorters vägar. Den som äger vägen kan bestämma vilka åtgärder som får utföras. De kan vara privata, gemensamma (samfällighet) eller kommunala. Ansök om tillstånd för att genomföra en aktivitet på en kommunal väg. Detta är en viktig del i att säkerställa säkerheten för både fordonstrafikanter och fotgängare. Jämförelsevis är det inte säkert att reglerna som gäller i Stockholm är samma i Malmö eller Göteborgs kommun. 

Vid kommunala vägar är det nödvändigt att ansöka om tillstånd om man ska genomföra en aktivitet på en sådan väg.

Reglerna varierar, hur ser det ut hos din kommun? 

Reglerna för respektive kommun kan variera. Om man inte ansöker om tillstånd kan det leda till problem och i värsta fall olyckor eller farliga situationer. När man ansöker om tillstånd är det också viktigt att följa de specifika kraven som varje kommun har. Att ansöka om tillstånd kan ta tid, men det ansök i förväg för att undvika problem. I slutändan är syftet med att ansöka om tillstånd att säkerställa säkerhet och trygghet. Detta gäller för både förare och fotgängare som använder den kommunala vägen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om förutsättningarna för respektive väg. Genom att följa de specifika kraven för varje kommun kan man undvika problem och säkerställa en säker och trygg väg för både förare och fotgängare. Klicka på länken och hitta kontaktuppgifter till din kommun. Här kommer du direkt till till kontaktuppgifter och hemsida till just din kommun alternativt klicka på Sverigekartan till höger.

Direktlänk till Sveriges kommuner och landsting