farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.
Snödrev

Drivsnö blir mindre med Snönät,

drivsnö och snörök minskas med snönät

I dagarna står det mycket om att snörök och drivsnö kan ställa till med trafikproblem i runt om i landet. Hårda vindar och vindbyar väntas både längs kusten och i inland i kombination med snö. Genom att använda våra snönät kan man minska påverkan av vädret på vägarna och även minska risken för olyckor.

Ofta leder drivsnö till halka, avåkningar och i värsta fall olyckor. Läs vad media skriver om snöoväder för södra Sverige och se även vårt farthinder där du till ett förmånligt pris kan förhindra olyckor och underlätta framkomlighet.

drivsnö och snönät

drivande snö förhindras med snönät vid tåg