farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Vad ska man tänka vid köp av Farthinder?

Vad ska man tänka vid köp av Farthinder?

Vi har en stor bredd av kunder som köper farthinder men några punkter är återkommande och vi vill underlätta för er hur ni kan tänka vid ert val. Så att ni hittar det farthinder som bäst stämmer överens med era önskemål:

Det är undersidan på Värnamo Farthinder som gör att den ligger så stabilt mot underlaget.
Det är undersidan på Värnamo Farthinder som gör att den ligger så stabilt mot underlaget.

Hur gör vi på vintern?
Eftersom snöplogen inte går så bra ihop med farthindren rekommenderar vi ert att ta bort vägbulorna på hösten och sätta dit hindren igen lagom till våren. Detta är möjligt med samtliga av våra farthinder men den produkt som gör detta smidigast är Värnamo Farthinder. Vi har även portabla farthinder men syftet med exempelvis Ormen är vid vägarbeten och tillfälliga arbeten. Ormen Farthinder är alltså inget optimalt farthinder för er som planerat att ha en vägbula som sänker hastigheten under en hel säsong.

Priset är viktigt, vilket ska jag välja?
Trots ett lågt pris är det viktig att räkna på hur stor del av asfaltsvägen eller grusvägen som ert farthinder täcker. Därför är längden på vägbulan en viktig faktor. Nu har vi ett farthinder på lager där varje modul är 183 cm långt och heter ZeBra Farthinder passar både asfalt och grusväg. Farthindrets längd gör att det blir mycket prisvärt. Det ligger både stabilt och har även fyra kanaler på under sidan med måtten 2*2cm samt 4*4cm.

Måste jag köpa Sidomarkeringar eller Plastpollare vid sidan om vägbulorna
Det finns ingen lag på att man måste sätta ut reflekterande skyltar vid sidan om ert hinder eftersom det är upp till trafikanten att anpassa hastigheten utifrån rådande förhållanden. Vi rekommenderar ändå att man köper reflekterande konor till sitt farthinder för att på ett tydligt sätt berätta för bilisten att det är dags att sänka hastigheten. Detta skapar en tydlig trafikmiljö och med sitt låga pris är det en produkt som är enkel att lägga med tillsammans med beställningen.

Hur monterar jag fast farthindrena
Flera av våra hinder i gummisektioner behöver en viss montering. Detta är väldigt enkelt och du lägger ut dem efter varandra likt ett lego, eller pussel.

Det du behöver tänka på är följande:

  • Välj en lämplig plats, där hindret syns tydligt och där hastigheten som mest behöver begränsas.
  • Var gärna en person som håller uppsikt om det skulle komma en bilist då ni arbetar på vägen.
  • Lägg ut farthindrets moduler.
  • Förankra fästjärnen i varje sektion.
  • Se till att järnen inte sticker upp från modulen då detta kan fördärva däcken.
  • Klart!

Hur tar jag bort vägbulorna?

  • Använd exempelvis en kofot och bryt upp varje farthinder.
  • Sitter fästjärnen kvar i marken så slå lite på dem från olika håll så lossar de sedan enkelt.
  • Använd gärna sprejfärg och sätt dit farthindrena på samma plats igen.

Ni kan också välja Värnamo Farthinder vilka inte behöver varken spikas eller skruvas utan istället har dubbar vilket gör att farthindret sitter på plats. Detta lägger ni endast ut på vald plats, kör över med bilen så sitter det. Det tas också enklast upp med kofot men gör mindre märken i asfalten än vanliga vägbulor.

Vid frågor, kontakta oss: Dan 0708-445343 eller Peter: 0703-888 883.

Klicka på bilden för att se vårt utbud av Farthinder.

 

Läs också