farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Körbanereflex mini

Körbanereflex mini

Tillfällig och permanent körfältseparering, vägmarkering

Intensivt gulmarkerad platta med tydliga reflexer med applicerade glasreflexer som klarar tuff påfrestning.

Längd 158, Bredd 148mm, Höjd 285mm, 1 kg

Arikelnummer: 13046 Kategorier: ,

Pris

400.00kr

Mer om produkten

Beskrivning

Körbanereflex för tydlig markering

Körbanereflex är till att börja med en viktig komponent för att tydligt markera körfält och förbättra trafiksäkerheten på våra vägar. Reflexerna spelar en viktig roll i att ge visuell vägledning. De är särskilt tydlig under dåliga ljusförhållanden och på natten. Körbanereflexerna är tillverkade av starka och hållbart material. De är utformade för att kunna tåla väderförhållanden och belastning från fordonstrafik. De är utrustade med reflekterande ytor, ofta i form av prismor eller glaspärlor, som är strategiskt placerade. Då reflexerna träffas av ljus från exempelvis ett fordons strålkastare markerar de.

Tydliga reflexer från dubbla sidor

Reflexerna skapar en tydlig indikation om körfältets gräns men också riktning. Detta gör det enklare för föraren att följa rätt linje och undvika att korsa över i angränsande körfält. Körbanereflektorerna fungerar som en konstant visuell guide för att förhindra kollisioner och avåkningar. En stor fördel med körbanereflektorerna är deras konstanta synlighet. De är inte beroende av ström eller externa ljuskällor, vilket gör dem till en pålitlig markering dygnet runt.  Säkerställ att reflexerna är effektiva genom regelbundet underhåll. Eventuellt skadade reflektorer bör ersättas och  nedsmutsade körbanereflektorer bör åtgärdas eller ersättas för att bibehålla deras reflekterande egenskaper.

Sammanfattningsvis är körbanereflektorer med reflex en värdefull säkerhetsåtgärd för att markera körfält och förbättra trafiksäkerheten. Deras reflekterande ytor ger en konstant synlighet och vägledning för förare, vilket minskar risken för olyckor och bidrar till en tryggare körupplevelse. Genom att se till att dessa reflektorer är väl underhållna och korrekt installerade kan vi skapa en säkrare och mer organiserad trafikmiljö.

Vill du ha mer information kontakta oss.

Missa inte dessa passande produkter!

Products not found

Dessa produkter kanske intresserar dig?