Svart

Svart färg

Svart är en mörk färg som inte drar mot någon annan färg, alltså saknar kulörthet. I färgbeteckningssystemet NCS som är standardiserat är svart en av sex elementarfärger och betecknas med S.

Till skillnad från kulörta färger kan svart inte definieras genom hänvisning till strålningsvåglängd. Upplevelsen av svart uppstår i stället genom kontrast mot någonting som vi ser som vitt.

Om ni önskar en produkt i färgen svart väljer ni det här.

Showing all 12 results