farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.

Skola

Säkerställ barnens säkerhet

Att säkerställa barnens säkerhet på vägen till och från skolan är en prioritet för alla föräldrar och vårdnadshavare. Morgonens rusning vid skolan kan skapa kaotiska och farliga situationer där lekande barn och stressade föräldrar delar samma utrymme. I dessa situationer blir våra produkter för fartsänkning särskilt viktiga och effektiva.

Farthinder tvingar ner hastigheten

Våra farthinder är utformade för att tvinga ned hastigheten på fordon i närheten av skolområden, vilket ger förare extra tid att reagera på oväntade situationer, som ett barn som plötsligt springer över vägen. Installationen av farthinder är en enkel åtgärd som kan göra stora skillnader i barnens säkerhet.

Hastighetsdisplayer ökar medvetenheten.

Hastighetsdisplayer spelar också en kritisk roll i att öka medvetenheten om körhastighet. Dessa skyltar visar förarna deras aktuella hastighet och uppmuntrar dem att sakta ned. Med tydlig och omedelbar feedback direkt vid skolans ingångar och på angränsande gator, bidrar dessa skyltar till en säkrare miljö för våra barn.

Skyddad miljö med bommar

Vägbommar kan implementeras för att kontrollera trafikflödet, särskilt under högtrafikerade tider som morgonlämning och eftermiddagsupphämtning. Genom att begränsa tillgången till vissa områden, minskar vi risken för trafikolyckor och skapar en tryggare zon för barnen att röra sig fritt.

skola trafik säkerhet farthinder bommar hastighetsdisplay

 

Att investera i dessa säkerhetsåtgärder är inte bara en investering i barnens säkerhet utan också en demonstration av omsorg och ansvar från både skolor och föräldrar. Vi är här för att hjälpa till att skapa en tryggare framfart för våra barn, varje dag. Låt oss göra skolvägen säkrare tillsammans, kontakta oss för mer information.