farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.

Dags för snökäppar

Dags att köpa in Snökäppar/Vägmarkeringspinnar 

Så här bör de placeras.

Vi går mot en mörkare årstid och då är det särskilt viktigt att förbereda er väg för den kallare årstiden. Detta kan ske med utmärkning av snökäppar med reflexer.

Att placera ut snökäppar behövs både för att markera vägsträckning,  broräcken men också trummor. Vid dåligt väder och då det är mörkt kan det annars vara nästan omöjligt att se vägens sträckning.

Vi har produkterna för en säkrare väg även vid kallare årstid.  

Markering bör göras med snökäppar vilka ska vara 2 meter långa och försedda med reflexer.

  • Vid placering bör snöstakarna sätts ned något lutande utåt, högst 3 dm från vägkanten.
  • Placering bör ske parvis då detta gör det lättare att följa vägsträckan.
  • Avståndet mellan stolparna bör högst vara med 50 meters avstånd – i kurvor rekommenderar vi tätare placering.
  • Broräcken och trummor ska märkas ut extra tydligt, exempelvis med dubbla käppar. (Käpparna vid trummor bör vara av mer permanent typ och stå kvar året runt.)
  • Det är inte ovanligt att käppar körs sönder. Köp gärna några extra och komplettera vid behov.
  • Utsättning av snökäpparna kan sättas ut för hand eller med maskin
  • Det är viktigt att käpparna markerar var vägen slutar så att inte plogningen görs över ett dike.

Vid placering bör snöstakarna sätts ned något lutande utåt, högst 3 dm från vägkanten.

Placering bör ske parvis då detta gör det lättare att följa vägsträckan.

Avståndet mellan stolparna bör högst vara med 50 meters avstånd – i kurvor rekommenderar vi tätare placering

Det är viktigt att placera snökäpparna parvis för att lättare att följa vägsträckan.

Broräcken och trummor ska märkas ut extra tydligt, exempelvis med dubbla käppar. (Käpparna vid trummor bör vara av mer permanent typ och stå kvar året runt.)

Det bör maximalt vara 50 meter mellan varje vägmarkeringspinne. I kurvor bör avståndet vara mindre. Det är också vanligt att käppar körs sönder under året så ha några extra och komplettera med vid behov. 

 

Att placera ut snökäppar kan vara ett tufft arbete. Sätt ut dem i god tid innan tjäle. Utsättning kan sättas ut antingen för hand eller med maskin. 

Det är viktigt att käpparna markerar var vägen slutar så att inte plogningen görs över ett dike.