farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.
Hastighetstavla LUX

Vilken hastighet ska man sätta sin fartskylt till?

Att välja hastighet

När du väljer vilken hastighet du ska sätta på din elektroniska hastighetsdisplay är det viktigt att tänka på säkerheten. Våra skyltar är mycket tydliga men också effektiva för alla trafikanter. Vi rekommenderar att du ställer in hastighetsdisplayer på jämna hastigheter, såsom 20 eller 30 km/h. Det främjar ett säkert men också stabilt trafikflöde. Hastigheterna underlättar inte bara för förare att anpassa sig till rätt hastighetsbegränsningar. De bidrar även till en ökad säkerhet för fotgängare och andra trafikanter.

Funktioner för sänkt hastighet

Våra hastighetsdisplayer är designade för att tydligt visa när fordon håller rätt hastighet. De lyfter fram siffrorna i en lugnande grön färg för de som håller rätt hastighet. Om någon däremot överskrider den angivna hastighetsgränsen, kommer displayen att visa hastigheten i ett varnande rött, vilket effektivt påminner föraren om att sänka farten. Denna omedelbara feedback är inte bara effektiv för hastighetskontroll, utan fungerar också som en pedagogisk påminnelse för förarna. Dessutom mäter våra sensorer på långt avstånd vilket ofta gör att trafikanterna först får en röd varning. De sänker då hastigheten och får därefter en lugnande grön färg.

Fler funktioner på vår LUX modell

Vår premiummodell, Lux, erbjuder ytterligare anpassningsmöjligheter, inklusive möjligheten att visa ytterligare budskap och smileys. Detta kan vara särskilt användbart i områden där du vill skicka ett specifikt meddelande eller skapa en mer positiv interaktion med trafikanterna. Att kunna visa en leende smiley för de som håller hastighetsbegränsningen kan fungera som en positiv förstärkning, medan en arg röd smiley för hastighetsöverskridare fungerar som en effektiv avskräckande signal.

För mer information om hur du kan anpassa och effektivisera trafiksäkerheten med våra elektroniska hastighetsdisplayer, kontakta oss. Vi erbjuder en rad lösningar som kan anpassas efter dina specifika behov och bidra till att skapa säkrare vägar för alla.

Här är en bild av vår Lux-modell som visar hastighetsgränsen 30 km/h med tillhörande feedback i form av färger och smileys, vilket illustrerar hur effektiv och användarvänlig vår teknologi är.