farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Seko, arbete på väg

Arbete på väg – rapport från SEKO

Arbete på väg -Med fara för livet, en rapport från SEKO

I början av sommaren kom SEKO (Service- och kommunikationsfacket) ut med en rapport som nämnts “med fara för livet” och handlat om den alltmer allvarliga situation vi upplever ute på vägarbeten.

Över tusen medlemmar i fackförbundet har svarat och resultatet är tydligt. 91 % uppger att de känner oro för att arbeta ute på vägarna på grund av bristande säkerhet. Varför ser det ut på detta sättet och vad kan vi göra för att förbättra situationen.

Våra Farthinder sänker hastigheten på vägarna. Se våra produkter kring arbete på väg här:

Se våra produkter, Arbete på väg
Klicka för att se våra produkter kring arbete på väg.
Klicka för SEKO-rapporten.
Klicka här för att läsa SEKO-rapporten.

Sveriges trafikanter struntar idag i hastighetsbegränsningarna vid vägarbeten och vägarbetarna oroar sig i allt högre utsträckning för säkerheten. Det är slutsatsen av den medlemsundersökning som Seko genomförde bland förbundets vägarbetare under maj 2019.

Väg och banbranschen är en av Sekos största branscher med nästan 20 000 medlemmar fördelade på ett antal avtalsområden. Det är medlemmarna inom väg och ban som sköter drift och underhåll av Sveriges vägar och järnvägar. I denna rapport ligger fokus på de som arbetar med väg och på hur de upplever sin arbetsmiljö.

Läs också