farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
halka förebyggande vinterprodukter

Halka förebyggs i vinter

Halka förebyggs i vinter – Genom våra vinterprodukter

Halka, snö, kyla och vind kan påverka arbetet på olika sätt för den som arbetar utomhus. Januari är månaden när det brukar ske flest halkolyckor under året.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under vintersäsongen kan det handla om lite andra saker än övriga året, exempelvis att se till att skotta snö och att sanda ordentligt vid entréer och gångstråk för att undvika att någon halkar och skadar sig. Vid trappor och i branta backar är räcken bra för att förhindra halka. Men kylan i sig kan också vara ett problem som leder till ohälsa.

Kyla

– Det finns inga regler för hur kallt det får vara vid arbete utomhus men arbetsgivaren ska i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete bedöma riskerna. Fredrik Haux, expert på temperatur och ventilation på Arbetsmiljöverket. Arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt annars kan sanktionsavgifter utkrävas. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet innefattar även att förebygga skador genom att halka och falla.

Den som jobbar utomhus när det är kallt behöver ta regelbundna pauser och det ska finnas möjlighet att värma sig i rumstemperatur mellan arbetspassen.
Arbetsgivaren kan också behöva vidta andra åtgärder på grund av vinterkylan. Det kan till exempel vara att:

  • använda provisoriska vindfång
  •  justera arbetstiden.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljöverkets länk risker när det är kallt

Januari i topp

Hela 1 157 fallolyckor rapporterade in 2021 kring våra arbetsplatser. Även 2016, 2017 och 2019 är januari den månad som det skett flest halkolyckor. Vanligast är att skador uppstått på ben, arm och rygg.

Tabellen visar anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av fall från samma nivå, på grund av halt underlag.

Snöskottning på tak

Fallskydd är ett krav vid arbete över två meter. Exempel på fallskydd är skyddsräcken, ställningar och plattformar. D vid arbete över 2 meter eller högre. Personligt fallskydd är normalt personligt fallskydd vid arbete med snöskottning på tak. Det måste vara förankrat i säker förankringspunkt och hindra, stoppa men också bromsa ett eventuellt fall. Följ regler i AFS:en Användning av personlig skyddsutrustning.

Sanktionsavgift finns om reglerna inte efterlevs,  läs mer hos arbetsmiljöverket.

Kontakta oss för ert inköp

halka gatusandlåda och spridarvagnar