Kontakta oss direkt!
Höga hastigheter i ditt bostadsområde. Vi kan hjälpa dig.
sänk farten i din vägsamfällighet med våra farthinder

En trygg trafikmiljö med smidiga farthinder

Trygg Trafikmiljö

Det är inte svårt att skapa en behaglig och trygg trafikmiljö med hjälp av farthinder. Våra farthinder är snälla farthinder och ger mjuka guppstötar. Olika miljöer kräver olika grepp om hur man ska kunna gå tillväga för att minska fart och skapa en säker trafikmiljö.

Brandkåren behöver använda farthinder för skydd av sin utrustning

Flera av våra farthinder är även framtagna för att skydda utrustning i form av kablar och slangar. Dessa skydd gör det möjligt för till exempel brandkåren att kunna arbeta effektivt fastän det behövs dras ledningar och slangar över vägar. Med hjälp av specialanpassade produkter kan dessa slangar skyddas och trafikanten löper ingen risk att förstöra eller dra med sig deras livsviktiga arbetsredskap.

Klicka här för att se dessa produkter >>

Se även detta.

vms variabel meddelande skylt begränsad eller fullmatrix

Nya krav på ITS vid vägarbeten kommer höja säkerheten

Mellan åren 2020-2023 kommer Trafikverket införa nya krav på ITS vid vägarbeten på vägar med …