farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.

Vad säger lagen?

Fråga:  De av våra kunder som arbetar på bland annat assistancekåren känner sig osäkra på hur de ska agera vid utplacering av fartsänkande åtgärder vid trafikerade vägar. Detta handlar inte nödvändigtvis om vägarbete eller olycka utan kan vara att fordon stannat på vägen på grund av bränslestopp. Kan de sätta ut Farthinder på Europaväg för ökad personsäkerhet? 

Så här står det i lagtexten:

Det stöd som finns för utsättande av anordningar för att tillgodose säkerheten finns i Vägmärkesförordningen kap 8 paragraf 4 andra stycket. Skickar med en länk till Vägmärkesförordningen 2007:90 där du kan läsa mer vad som står i 1 kap, paragraf 6 som man hänvisar till i texten.

4 § Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning.

Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.