farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Sök
Stäng denna sökruta.
allemansrätt ansvar vägbom väggrind vridbom

Allemansrätten kommer med ett ansvar.

Allemansrätten i skogen

En stor del av Sverige täcks av skog och många älskar att vara ute i skogen. Tänk på att den är hem för många olika djur och att det finns en ägare som nyttjar skogen.  Vad som är tillåtet att göra i skogen med stöd av allemansrätten beror ofta på aktivitet och vilken tid på året aktiviteten genomförs.  Allemansrätten gäller i skogen, men du får givetvis aldrig skada träd och i områden med nyplanterad skog eller ung skog måste du vara särskilt försiktig. I skyddade områden som naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler. 

70 procent av Sveriges landyta täcks av skog. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, den ger oss bär och svamp, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation. Skogen ger även möjlighet till inkomster genom jakt, fiske och naturturism. 

Det finns många olika typer av skog och den kan se väldigt olika ut beroende på var i Sverige du befinner dig. 

Stora delar av skogen nyttjas för skogsbruk, en mindre andel är frivilligt avsatt eller omfattas av formellt skydd genom bland annat nationalparker och naturreservat. 

När du befinner dig i naturen tänk på att:

  • hålla ett säkert avstånd om du stöter på maskiner.
  • vara extra försiktig om du använder skogsvägar där tunga timmerbilar kör.
  • klättra inte på timmertravar och håll barnen borta från dem.
  • inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
  • inte hindra markägare i deras verksamhet.

Så visar du hänsyn i skogen

För att alla ska trivas är det viktigt att vi visar hänsyn både till varandra, till markägaren och naturen. 

  • Allt du tar med ut i naturen ska du också ta med hem, ta gärna med en påse eller liknande för skräp.
  • Det är tillåtet att utföra sina behov i naturen under förutsättning att det inte blir en sanitär olägenhet. Välj platsen med omsorg, långt från boningshus och stigar och leder. Gräv en grop och täck över den när du är klar. Papper och våtservetter slänger du i skräppåse och tar med.

Vad som mer gäller kring allemansrätten går att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Behöver ni skydda er mark med vägbommar, skyltar eller annat kan ni köpa detta hos oss.

Kontakta oss för mer information. 

Här kan ni läsa mer om allemansrätten