farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Sök
Stäng denna sökruta.
cykelväg till skolan är den säker?

Cykelväg – är barnens väg till skolan säker?

Trafikverket har gjort undersökning där 43% av föräldrarna anser att barnens väg till skolan är osäker. Detta går att förhindra genom dels sänkt hastighet med hjälp av farthinder men också genom våra körfältsavskiljare. Om tillräckligt många anser att vägen till skolan är osäker kommer kommunen inleda ett förbättringsarbete. Kontakta gärna oss för hjälp med lämpliga produkter.

Här kommer information från NTF – Säker trafik när barnen är redo att cykla på egen hand i trafiken. 

Ditt barn vill cykla själv till skolan, aktiviteten eller en kompis. Alldeles för tidigt, tänker du kanske. Hur vet man när ens barn är moget att cykla själv?  

Det finns många starka skäl för att barn ska cykla eller gå till skola och till fritidsaktiviteter. Barn som är aktiva på vägen till och från skolan får bättre hälsa, har lättare att koncentrera sig och grundlägger miljövänliga resvanor för resten av livet. De får också övning i att vistas i trafik, och trafiksituationen runt skolan blir tryggare när färre föräldrar skjutsar sina barn med bil. 

Trafikmiljön för barn har på många platser blivit säkrare de senaste åren. Fler cykelbanor och hastighetsdämpande åtgärder som till exempel farthinder gör att väldigt få barn omkommer i trafiken.   

När är barnet redo? 

Det är svårt att säga en exakt ålder, dels för att barn utvecklas olika och har olika erfarenhet av att vistas i trafik, men framför allt för att trafikmiljön ser så olika ut. I en trafikmiljö med säkra cykelbanor och ett fåtal korsningar med lite trafik som håller låg hastighet kan även yngre barn ta sig fram på egen hand. 

För att klara sig i trafiken brukar man säga att man ska: 

  • se och synas över bilar (vara tillräckligt lång) 
  • ha ett utvecklat synfält 
  • uppfatta varifrån ljud kommer 
  • kunna avgöra hastigheter och avstånd 
  • kunna ta en annan persons perspektiv 
  • uppfatta, förstå och bedöma olycksrisker 
  • ha utvecklad simultankapacitet 
  • kunna överblicka en komplicerad trafiksituation 
  • förstå trafiksystemet och sin roll i det 

Många av de här förmågorna utvecklas först i 10-12 års ålder. Innan dess har inte barn biologiska förutsättningar att hantera trafiken och samspela med andra trafikanter. Förmodligen lever inte alla 12-åringar upp till alla dessa krav, särskilt inte de sista, och i miljöer med mycket trafik kan det finnas skäl att vänta längre. 

Titta på riskerna tillsammans 

Innan du släpper iväg ditt barn på egen hand bör ni cykla vägen tillsammans. Titta på trafikmiljön och resonera om riskerna. Om barnet måste korsa en väg kan ni gemensamt välja den säkraste övergången och bestämma att där kliver man av cykeln och går. Fundera tillsammans på om det finns bättre och sämre vägar att välja. Kanske kan du börja med att låta barnet cykla en bit av vägen själv. 

Med hjälp av NTF:s verktyg #Minskolväg kan ni kartlägga vägen till skolan eller fritidsaktiviteten och få en säkerhetsbedömning direkt i mobilen. 

Cykla tillsammans 

Det bästa sättet att förbereda ditt barn på att cykla utan vuxensällskap är att cykla mycket tillsammans. I måttligt trafikerad miljö kan man cykla tillsammans när barnet är i 7-8 års ålder. Ni bör dock välja att gå över korsningar. För cykling i mer trafikerade miljöer bör man vänta lite till. Vinglar barnet till samtidigt som bilar passerar, kan otäcka olyckor uppstå. Till och med det år barnet fyller 8 år får barnet cykla på trottoaren om det inte finns någon cykelbana. 

På en del skolor organiserar föräldrarna vandrande eller cyklande skolbuss. Föräldrarna turas då om att gå eller cykla med barnen till skolan. Hör bland föräldrarna på ditt barns skola om ni kan göra det! 

Ditt ansvar som förälder  

Många skolor har en regel som säger att eleverna får cykla till skolan från årskurs 4. Det betyder inte att alla barn är redo att cykla på egen hand då. Kom ihåg att det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Skolans regler är bara generella. Det är ditt ansvar att bedöma om barnet har tillräckligt mycket övning i att cykla och är moget att hantera trafikmiljön. Det är också du som vet hur just ditt barns skolväg ser ut. Om det är cykelbana hela vägen är det en bra idé att låta barnet cykla. Om trafiken är starkt begränsad och går i låg hastighet kanske barnet kan cykla även på väg, beroende på barnets mognad. 

Påminn om hjälm 

Det finns forskning som visar att föräldrar som inte ger upp, utan ständigt påminner sina barn om att använda cykelhjälm också påverkar barnen att använda hjälm. Vid en olycka kan cykelhjälmen rädda liv, eller utgöra skillnaden mellan ett fortsatt friskt liv och ett liv med kroniska skador. Paradoxalt nog minskar barns hjälmanvändning ungefär samtidigt som de börjar cykla i trafikerade miljöer. Då ökar också huvudskador bland barn som är med om cykelolyckor.  

Läs mer hos NTF – Säker trafik här