påkörningsskydd bågräcke grind

Påkörningsskydd & Bågräcken

Proni Påkörningsskydd och bågräcke

Ett utmärkt sätt att avskilja och markera miljöer med gångtrafik och fordonstrafik. Sektionsräckena är anpassningsbara både i färg och längd. Höj säkerheten och avgränsa ert område.En tydlig avspärrning för miljöer med mycket liv och rörelse. Här finner du sektionsräcken med eller utan mellanliggare. En god livslängd och hög stabilitet. Bågräcken som skyddsanordning i stadsmiljön erbjuder flera fördelar

  1. Säkerhet: Bågräcken bidrar till att ökad säkerheten genom att skydda fotgängare och cyklister från trafiken och förhindrar fall från högre höjder, vilket kan minska antalet olyckor.
  2. Estetiskt tilltalande: Bågräcken är framtagna för att smälta in i staden och skapa en enhetlig arkitektur och design.
  3. Hållbarhet: Bågräcken är en hållbar lösning som kräver minimalt underhåll, vilket kan minska kostnaderna för staden på lång sikt.
  4. Tillgänglighet: Bågräcken är en vanlig syn i stadiljön och kan underlätta för människor med funktionshinder navigera sig runt i staden.

Ett anpassningsbart räcke

Montera enkelt påkörningsskydd och öka säkerheten i känsliga miljöer. Bågräckena finns både för nedgjutning och för bultning i marken med lämpliga fästen och fundament.

Sektionsräcket levereras normalt sett i varmförzinkat utförande, för tålighet och lång livslängd. Men kan mot förfrågan pulverlackeras i RAL-kulör med ytterligare ett skyddande lager, som både förhöjer utseendet och kan få räcket att smälta in i omgivningen.

Hitta rätt

Pris

9501600

Sortera produkter