farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
Search
Close this search box.
blomlåda som fartsänkare

Blomlåda som fartsänkare – är det en bra idé?

Blomlåda som fartsänkare – är det en bra idé?

I vårt arbete för att skapa säkrare vägar och samhällen har vi uppmärksammat att användningen av blomlådor är populär. Denna lösning, ofta sedd som estetiskt tilltalande, bär dock på en rad utmaningar. Det är viktigt att vi förstår både fördelarna och nackdelarna med att använda blomlådor i detta syfte för att säkerställa vår gemensamma säkerhet.

Blomlådor placeras ofta längs vägkanter i syfte att visuellt minska vägbredden och därmed uppmuntra till lägre hastigheter. Medan de tillför skönhet till våra gator, finns det bevis för att deras placering kan ha oavsiktliga och ibland farliga konsekvenser. För det första kan blomlådor skapa hinder för framkomligheten för blåljuspersonal såsom räddningstjänst och polis. I situationer där varje sekund räknas, kan dessa hinder försena viktiga insatser som kan rädda liv.

Försvårad framkomlighet

Dessutom utgör er blomlåda ett problem för större fordon. Deras närvaro på gator kan göra det svårt för exempelvis sopbilar och leveransfordon att navigera, vilket i sin tur kan påverka den dagliga servicen i våra samhällen. Studier visar att blomlådor med långt avstånd mellan lådorn ökar hastigheten på vägen. Dett motverkar givetvis dess syfte som fartsänkare.

En annan betydande aspekt att beakta är barns säkerhet. Blomlådorna kan bli attraktiva lekplatser för barn, som använder dem för lekar såsom kurragömma och dunkgömma. Denna användning ökar risken för tragiska olyckor, då bilister kanske inte ser de lekande barnen i tid.

Lekande barn utomhus ska uppmuntras

För att adressera dessa utmaningar och öka medvetenheten om barns närvaro på våra gator, erbjuder vi specialdesignade skyltar för lekande barn. Dessa skyltar är ett effektivt sätt att påminna förare om att sänka hastigheten och vara extra uppmärksamma i områden där barn leker. Vi uppmanar alla att överväga användningen av dessa skyltar som ett komplement till andra trafiksäkerhetsåtgärder. Se våra lekande barn skyltar här.

Det är viktigt att vi fortsätter utforska och implementera trafiksäkerhetslösningar som inte bara är effektiva utan också säkra för alla medlemmar i vårt samhälle. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa säkrare vägar för alla. Vi rekommenderar istället att man använder Farthinder i gummi med noggrann placering. Vilka kan fungera på samma sätt som blomlådorna men även våra hastighetsdisplayer.

För mer information kontakta oss