Vägmarkering

Syftet med vägmarkering är att förbättra trafiksäkerheten.

Exempel på vägkantsutmärkning är trafikstolpar med reflexer, räckesreflektorer och snöstörar / snökäppar. Det är viktigt att vägkantsutmärkningen är rätt inställd och att de hålls rena. Då fungerar de även då det är mörkt eller dimma. Vägkantsutmärkning gör det tydligare att se vart vägen är. De förstärker förändringar i trafiken så som kurvor, avsmalnande vägar mm.

 

Kantstolpar ska vara vita och eftergivliga. Höjden skall vara 105 cm räknat från beläggningsytans nivå. På den övre delen ska det finnas ett 25 cm svart horisontellt band. Kantstolpar ska normalt vara försedda med en reflektor av prismatyp eller reflekterande folie, centralt placerad i det svarta bandet. Reflektorernas centrum ska placeras på höjden ca: 80 cm över beläggningsytans nivå.[divider]

Kantstolpe ska placeras ca: 1,0 m utanför vägbanekant. Där avståndet mellan vägbanekant och dikesbotten är litet eller vid vägsektion med minst 9 m bredd får dock sidoavståndet vara 0,5 m.

Kantstolpars placering i sidled ska vara konstant på så långa sträckor som möjligt. Om olika sidoavstånd måste användas bör skillnaden mellan dessa utjämnas längs minst tre stolpavstånd.[divider]

Längs dubbelriktad väg ska kantstolpe för varje körriktning visa rektangulär reflektor längs vägens högra sida och runda reflektorer längs vägens vänstra sida. Längs enkelriktad väg, dvs. även motorväg och motorvägsramp, ska kantstolpar visa rektangulära reflexer. 

Avståndet mellan kantstolpar skall vara 50 m på raksträcka och i konkav vertikalkurva. Dessutom skall minst tre stolpar på samma sida vara synliga samtidigt. På motorväg skall avståndet vara 100 m. [divider]

För ytterligare beskrivning besök trafikverkets riktlinjer för vägkantsutmärkning.[divider]

Hitta rätt

Pris

2781078

Sortera produkter

Spana in produkterna